Mộ đá công giáo | 99+ Kiểu lăng mộ đá thiên chúa giáo đẹp T03, 2023

Mộ đá công giáo được xây dựng làm nơi yên nghỉ của những người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Mộ đá công giáo đẹp thường có các đặc điểm như:

  • Cây Thánh giá
  • Hoa văn chùm nho
  • Sách kinh thánh
  • Tượng thiên thần
0982.583.000