Mộ đá tròn

Mộ đá tròn là kiến trúc mộ độc đáo của người xưa để lại. Mộ đá tròn được tạo hình thành vòng tròn, dành cho các ngôi mộ mà thân chủ không biết chính xác phần đầu mộ nằm hướng nào.

0982.583.000